Witamy

Mamy przyjemność zaoferować Państwu usługi firmy RONIN Agencji Ochrony Osób i Mienia pozwalając pokrótce ją zaprezentować. RONIN jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę kierowniczą.

Na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia RONIN Agencja Ochrony Osób i Mienia posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0289/09 posiadającej uprawnienia Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, natomiast zadania ochrony realizujemy w oparciu o wymogi ustawowe, wewnętrzne regulaminy i plany ochrony uzgadniane ze Zleceniodawcami oraz Policją.

koncesja koncesja